Werkwijze MNO


Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek
en u wordt geïnformeerd over het mentorschap. Vervolgens
komt de mentor van MNO langs om kennis te maken met de
cliënt. Indien de kennismaking van beide kanten positief
verloopt, dan kan het mentorschap voor de cliënt worden
aangevraagd. Deze aanvraag moet bij de rechtbank worden
ingediend. Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat de benodigde
formulieren goed zijn ingevuld. De behandeling van de aanvraag
duurt ongeveer twee maanden. Nadat de mentor door de kantonrechter
is benoemd, begint het officiële werk van MNO. De mentor wil zijn
cliënt goed leren kennen en komt daarom regelmatig op bezoek, in
overleg met de cliënt. Alleen op deze manier kan de mentor de juiste
beslissingen voor zijn cliënt nemen.