Wat is Mentorschap Noord-Oost?


Mentorschap Noord–Oost (MNO) is van start gegaan
op 2 januari 2012 en is opgericht door Giny Teune-Huizinga.
Zij heeft ruime ervaring als projectcoördinator met de verschillende
doelgroepen van het mentorschap.
De projecten zijn:

  • Maatjesproject voor jongeren aan de rand van de samenleving.
  • Project Noaberschap, mensen in een sociaal isolement contact en
    hulp bieden en het opzetten van mantelzorgondersteuning.
  • Project Lokale Versterking, mensen met een psychiatrische
    beperking betrekken bij de uitvoering van de WMO.
  • Project Mentorschap.

MNO biedt mentorschap, maar daarnaast ook informatie, advies
en trainingen voor iedereen die bij het mentorschap betrokken is.