Visie MNO


MNO staat open en heeft respect voor de levensovertuiging
van de ander. Dit blijkt uit de werkwijze van MNO.
Bij het nemen van beslissingen worden de achtergrond,
de normen en waarden, de levensbeschouwing van de
cliënt als uitgangspunt genomen.
MNO handelt in de geest van de cliënt. Daarbij geldt dat
de “cliënt-mentor relatie”, een betrouwbare relatie moet zijn,
waar de cliënt zich goed bij voelt.