De taak van een mentor

De mentor mag beslissingen nemen op het persoonlijk vlak van:

  • verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling;
  • begeleiding.

Dus op alle gebieden die met uw zorg en welzijn te maken hebben.
De mentor wil u graag goed leren kennen, om zo de juiste
beslissingen te kunnen nemen. Het gaat immers om uw welzijn!
De mentor gaat met u mee naar zorgplan besprekingen en ziet
erop toe dat het zorgplan volgens afspraak wordt uitgevoerd.
Indien u bepaalde zaken zelf kunt regelen dan kunt u dit in
overleg met uw mentor doen.
Over andere zaken die geen betrekking hebben op het
persoonlijk vlak heeft de mentor een adviserende rol.