Tarieven 2019
Mentorschap Noord-Oost hanteert de landelijke tarieven
voor professioneel mentorschap.
De tarieven zijn in november door de staatssecretaris van veiligheid en justitie vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

  • eenmalige proceskosten rechtbank van €81,-;
  • eenmalige intakekosten van €533,-;
  • Jaarlijkse vergoeding   €1132,-  

Alle bedragen zijn exclusief btw.
Afhankelijk van het inkomen is het mogelijk vermindering van
deze kosten aan te vragen bij de bijzondere bijstand van uw woonplaats.