Informatie, advies en trainingen


Zorg en Welzijn is volop in beweging. Zo verandert voortdurend
de wet- en regelgeving. Om optimale zorg voor de cliënt te kunnen
leveren is kennis over de rechten en plichten die mentorschap met
zich meebrengt van belang. MNO kan hierover voorlichting
en advies geven.

Indien u als instelling of cliëntenorganisatie meer over mentorschap
in al zijn facetten zou willen weten, kan MNO trainingen of
informatie bijeenkomsten organiseren voor medewerkers,
teamleiders, vrijwilligers en betrokken familieleden.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • inhoud mentorschap;
  • verschil tussen mentorschap, curatele en bewindvoering;
  • wet- en regelgeving;
  • patiëntrecht;
  • veranderingen in de AWBZ en de WMO.

Meer informatie? Neem dan persoonlijk contact op.