Home


Opkomen voor jezelf, zeggen wat je wilt, dit lijkt zo
vanzelfsprekend.
Tóch is dat niet altijd zo. Het is lastig om niet te kunnen
overzien wat de gevolgen zijn van jouw beslissing, moet
je nu juist já of nee zeggen.
Een mentor helpt daarbij; iemand die er speciaal voor ú is,
een vertrouwenspersoon, uw belangenbehartiger.