Doelgroep


Personen met een verstandelijke en/of psychiatrische
beperking of dementie:

  • Die op het persoonlijk vlak wilsonbekwaam zijn.
  • Die geen familielid hebben die de rol van mentor
    kan vervullen.
  • Achttien jaar of ouder zijn.